12/09/19  Tin của trường  33
trường Tiểu học Bình Dương tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 
 25/04/16  Tin của trường  271
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Bình Dương.